13-06-2003 - 14-03-2004

Artoteek Den Haag (HEDEN)

7X11

Martijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maatBestel de poster met grafieken

Bestel de publicatie

Artikelen over Kunst* in Ypenburg

In juni 2003 startte kunstcentrum Artoteek Den Haag Vinex-locatie Ypenburg kunsthuis 7X11, vernoemd naar het bouwtype. 7x11 werd wisselend bewoond door kunstenaars, die kunstprojecten realiseerden voor en met de nieuwe bewoners van Ypenburg.

De Amsterdamse kunstenaar Martijn Engelbregt was in 2003 een van de eerste tijdelijke bewoners van 7X11. Hij zette hier het bureau Kunst* op, dat door middel van een enquête een onderzoek naar de kunstbeleving van de bewoners in Ypenburg uitvoerde. Door de vragen origineel en zorgvuldig te beantwoorden kwamen 20 bewoners in aanmerking voor een kunstwerk op maat. Deze werken zijn vervaardigd door 20 kunstenaars, eveneens geselecteerd via een enquête, uitgezet onder 1000 Nederlandse kunstenaars.

Kunst* resulteerde uiteindelijk in 20 kunstwerken: 17 zijn in, bij of op huizen in Ypenburg geplaatst, één kunstwerk reisde gedurende twee jaar langs Ypenburgse bewoners, één kunstwerk is met de bewoner meeverhuisd naar een andere Haagse wijk en tenslotte is het laatste kunstwerk door omstandigheden niet geplaatst maar te zien geweest in de tuin van 7X11. Alle kunstwerken werden door de bewoners gehuurd van Artoteek Den Haag.

Kunst* is mede mogelijk gemaakt door
Bouwfonds Cultuurfonds, Fonds 1818, Gemeente Den Haag, Kunstenaars & Co, Prins Bernhardfonds Den Haag en Zuid Holland en het VSB fonds


13 juni 2003
Alle inwoners van de Vinex-wijk Ypenburg ontvangen een Kunst*-formulier in de brievenbus. Op dit formulier staan vragen als: Wat is uw lievelingskleur? Heeft u interesse in een kunstwerk op maat? Heeft u 'gevoel' voor kunst? Op welke plek in of rondom uw huis wilt u een kunstwerk? Wat is kunst voor u? Heeft u zin in een persoonlijk gesprek over kunst?

Martijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maatMartijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maat

23 juni 2003

1.000 Nederlandse kunstenaars uit de bestanden van Artoteek Den Haag, Kunstenaars & Co en EGBG ontvangen een Kunst*-formulier.
Op dit formulier staan vragen als: Komt u graag bij de mensen thuis? Wat is uw lievelingskleur? Heeft u interesse in een kunst­opdracht op maat? Omschrijf de ruimte die nodig is voor uw kunst? Heeft u zin in een gesprek over kunst? Wat is uw persoonlijke definitie van kunst?

7 juli 2003
83 Ypenburgers sturen het formulier ingevuld retour. Samen met 7X11 kiest EGBG uit alle inzendingen 20 bewoners. Bij de selectie speelt een aantal vragen een belangrijke rol.
Is het formulier creatief ingevuld? Staat de bewoner open voor kunstenaars?
Heeft bewoner interesse in gesprek? Straalt het ingevulde formulier plezier uit? Is het formulier zorgvuldig ingevuld?

Martijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maat

7 september 2003

103 kunstenaars sturen het formulier ingevuld retour. Samen met 7X11 kiest EGBG uit alle inzendingen 20 kunstenaars. Bij de selectie speelt een aantal vragen een belangrijke rol. Is het formulier creatief ingevuld? Staat kunstenaar open voor bewoner? Heeft kunstenaar interesse in gesprek? Straalt het ingevulde formulier plezier uit? Is het formulier zorgvuldig ingevuld?

7 oktober 2003

Naar aanleiding van de antwoorden, de wensen en opmerkingen koppelen EGBG en 7X11 de 20 bewoners aan de 20 kunstenaars.
Het doel is bewoners en kunstenaars bij elkaar te brengen waarvan we op basis van de antwoorden vermoeden dat er een ‘klik’ kan ontstaan. Verder speelt de ‘ruimte’ die een kunstenaar nodig heeft voor het werk en de ‘ruimte’ die de bewoner over heeft voor een kunstwerk een belangrijke rol bij de koppeling.

Martijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maat

9 oktober 2003

EGBG presenteert de resultaten van het onderzoek aan de 20 geselecteerde bewoners. Alle binnengekomen informatie is verwerkt tot een uitslagposter. Ook bewoners die niet zijn geselecteerd ontvangen dit gesigneerde kunstwerk gratis als dank voor de moeite.

12 oktober 2003
De bewoners krijgen een kopie van het formulier dat hun kunstenaar heeft ingevuld. De kunstenaars krijgen een kopie van het formulier van hun bewoner.

Martijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maat

15 oktober 2003

De kunstenaars gaan op huis­bezoek bij hun bewoner. Er is overleg over de wensen van de bewoners en de kunstenaars. Veel bewoners bezoeken tijdens een volgende afspraak het atelier van de kunstenaar. Twee bewoners haken af wegens omstandigheden. In overleg besluiten de betreffende kunstenaars bewonerloos door te gaan.

27 november 2003
Elke kunstenaar presenteert samen met zijn of haar bewoner de schetsen voor het te realiseren kunstwerk tijdens een presentatieavond in 7X11.

Martijn Engelbregt, EGBG, HEDEN, Ypenburg, kunst op maat

15 januari 2004
De kunstwerken worden geplaatst. De bewoners betalen huurgeld aan de Artoteek, de kunstenaars sturen een factuur, foto’s van het proces en het geplaatste werk en een kort verslag naar 7X11.

12 februari 2004
Er wordt een publicatie gemaakt waarin de 20 kunstwerken en de processen zichtbaar worden gemaakt. Bestel de publicatie.

29 februari 2004
7X11 organiseert een kunst­route langs de deelnemende huishoudens alwaar de kunstwerken op lokatie bezichtigd kunnen worden. In 7X11 vindt een expositie plaats over de totstandkoming van de kunstwerken.

Dit is een archief. Ons nieuwe werk vind je hier