2003 - 2010

Artikelen over de Dienst

Koop het boek

Bekijk de website

Hotline naar het Volk

De Dienst is te zien als een onderzoek naar de (on)mogelijkheid om kunst met democratie te combineren. In 2006 zijn 11 ingediende kunstwerken permanent uitgevoerd in de Tweede Kamer.

Opdrachtgever; Tweede Kamer en Atelier Rijksbouwmeester
Foto’s; Appie Bood en Paul Gofferjé

Download Dienstbode nr. 1
Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, Kunst

Onderzoeksorgaan voor kunsttoepassingen voor het Logement van de Tweede Kamer.

In 2004 werd Martijn Engelbregt gevraagd een schetsvoorstel te maken voor een kunstwerk voor een nieuw bijgebouw van de Tweede Kamer; het Logement. Het budget was toevalligerewijs 160.000,- euro, oftewel 16 miljoen eurocenten, één eurocent belasting van elke Nederlander.

Engelbregt bedacht tien ideeën en één meta idee; via het door hem opgerichtte onderzoeksorgaan de Dienst konden Nederlanders beslissen met welk kunstwerk zij hun volksvertegenwoordiging dagelijks wilden confronteren.

Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, Kunst

Via de Dienstbode, de website de-dienst.nl, en een persbericht aan alle media in Nederland riep Engelbregt het Nederlandse volk op te stemmen op mijn ideeën, aanpassingen in te sturen op zijn ideeën of zelf voorstellen in te dienen.

Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, Kunst

De Dienst ontving in on totaal 554 voorstellen voor een kunstwerk voor de Tweede Kamer. Via de website konden de Nederlanders aangeven hoe zij vonden dat de Dienst moest kiezen welke kunstwerken uitgevoerd moesten worden in de Tweede Kamer.
Een grote meerderheid was voor een combinatie van verschillende selectieprocedures; stemmen via de website, een deskundigencommissie, de keuze van de gebruikers van het gebouw, de keuze van een selecte groep BN-ers.


Deze selectierondes werden georganiseerd door de Dienst. Uiteindelijk zijn 9 voorstellen uitgevoerd in de Tweede Kamer.

Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, Kunst

Van links naar rechts, van boven naar onder;
1. Het is niet zo, André Boone
2. de Hotline naar het Volk, Martijn Engelbregt
3. de Driekleurenvlag, Hoofdtooi, Klompen en Windmolen, Amit Bar
4. de Aanpassing Nederlandse Vlag, Jasper van den Brink
5. Jullie zijn hier voor Ons, Liset van Dommelen
6. Kids TEGEN geweld, Annabel Konings
7. Zoveel Mensen, Zoveel Zinnen, Jan Juffermans
8. Tinnen Dranghekjes, Heleen Klopper
9. Chica bonita, Pieter Zandvliet

Het kantoor van de Dienst blijft bewaard als monument voor de combinatie van kunst en democratie.

Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, KunstHet archief van de Dienst is opgeslagen in het voormalig Rijksarchief.

Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, Kunst

Martijn Engelbregt, EGBG, Tweede Kamer, Dienst, Democratie, KunstIn de publicatie DIT IS NEDERLAND; de Dienstcatalogus is de zoektocht van de Dienst naar de combinatie van kunst & democratie uitvoerig gedocumenteerd. Alle 554 binnengekomen voorstellen worden besproken, alsmede de vele reacties die op deze kunstvoorstellen kwamen.

Dit is een archief. Ons nieuwe werk vind je hier